Nápad vytvořit kroužek pro děti, které procházejí změnou a to v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů, vznikl v roce 2012, v době, kdy pro mne jako sociální pracovnici ve Fondu ohrožených dětí Olomouc rozvodové kauzy představovaly největší procento případů, které jsme museli intenzivně řešit. Kromě pracovní zkušenosti jsem měla i vlastní zkušenost s rozvodem rodičů právě v tomto dětském období, kdy jsem se jako dítě cítila zmatená, naštvaná, obávala jsem se o svoji pozici ve školním kolektivu a měla jsem strach o svých pocitech mluvit. V této době, kdy jsem rozvod rodičů, jako malá holka prožívala, nebylo zcela běžné, že se rodiče rozvedli. Měla jsem pocit, že mi jeden z rodičů navždy odešel a bylo pro mne těžké se s touto změnou vyrovnat. Více informací zde