Dětský průvodce rozvodem

Jak vznikal?

Nápad vytvořit kroužek pro děti, které procházejí změnou a to v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů, vznikl v roce 2012, v době, kdy pro mne jako sociální pracovnici ve Fondu ohrožených dětí Olomouc rozvodové kauzy představovaly největší procento případů, které jsme museli intenzivně řešit. Kromě pracovní zkušenosti jsem měla i vlastní zkušenost s rozvodem rodičů právě v tomto dětském období, kdy jsem se jako dítě cítila zmatená, naštvaná, obávala jsem se o svoji pozici ve školním kolektivu a měla jsem strach o svých pocitech mluvit. V této době, kdy jsem rozvod rodičů, jako malá holka prožívala, nebylo zcela běžné, že se rodiče rozvedli. Měla jsem pocit, že mi jeden z rodičů navždy odešel a bylo pro mne těžké se s touto změnou vyrovnat.

Rozpad rodiny očima dítěte

Slovo rozchod, rozvod je v dnešní době velmi časté téma, kterým se zabývají jak nejrůznější sdělovací prostředky, tak i běžní lidé a zejména děti, na které rodiče velmi často ať už to z nejrůznějších důvodů zapomínají např. dlouhodobě vleklý spor mezi rodiči, naschvály, výčitky a nevyrovnání se s ukončením partnerského vztahu, aj. Rozpad rodiny znamená pro dítě značnou míru nejistoty a ztráty bezpečí, kterou doposud zajišťovala jeho rodina tj., táta a máma, kteří vytvářeli pevný základ pro zdravý emocionální vývoj.

Změna, myšleno rozvod/rozchod rodičů, kterou rodinu potká, má zásadní dopad na děti, i když se stále velmi často setkávám s tvrzením rodičů, že jejich děti nejsou rozvodem poznamenány, netýká se jich to, a když děti o rozpadu rodiny nemluví, tak je přeci vše v pořádku. Toto smýšlení je někdy velmi těžké u rodičů změnit a vysvětlit jim, že právě jejich dětí/dítěte se to týká a potřebují si na tak zásadní změnu zvyknout s podporou obou rodičů. Děti potřebují slyšet od svých rodičů, že je nebudou stavět do pozice, kdy si budou muset vybrat, s kým chtějí být! Děti chtějí trávit čas s oběma rodiči, i přesto že už rodiče nebudou žít spolu, jako partneři. Je tedy na rodičích, jakým způsobem dítě na tuto změnu připraví a hlavně, jak se k sobě rodiče budou chovat před svým dítětem.

Rodiče někdy vynaloží příliš mnoho síly v boji o děti a zapomínají na to, že jejich děti především potřebují mít oba rodiče, aby mohly do budoucna kvalitně žít a navazovat vztahy. Jde tedy o to zůstat dětem dobrým rodičem a pokusit se oddělit rovinu partnerskou, která rozvodem/rozchodem skončila od roviny rodičovské, která zůstává po zbytek života. Více informací zde